Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

Hướng dẫn nghiệp vụ

Xem với cỡ chữAA

Giáo viên nào được đào tạo nâng chuẩn, giáo viên nào bị tinh giản biên chế?

(07:11 | 10/09/2020)

       Sau khi Luật Giáo dục năm 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020, nhiều giáo viên (GV) quan tâm đến chính sách đối với người chưa đạt chuẩn trình độ đào tạo.

       Chuẩn trình độ được đào tạo của GV từ ngày 01/7/2020 theo Luật Giáo dục năm 2019 phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên đối với GV mầm non; có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo GV trở lên đối với GV tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.

      Theo lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được quy định tại Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ thì thời điểm tính từ ngày 01/7/2020 (ngày Luật Giáo dục có hiệu lực thi hành) đến tuổi được nghỉ hưu, cụ thể:

      1. GV mầm non chưa có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên, còn đủ 07 năm công tác (84 tháng).

      2. GV tiểu học chưa có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo GV tiểu học hoặc chưa có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trở lên, còn đủ 08 năm công tác (96 tháng) đối với GV có trình độ trung cấp, còn đủ 07 năm công tác (84 tháng) đối với GV có trình độ cao đẳng.

      3. GV trung học cơ sở chưa có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo GV hoặc chưa có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trở lên, còn đủ 07 năm công tác (84 tháng).

Ảnh minh họa: HS hoàn cảnh khó khăn được tặng xe đạp nhân ngày khai giảng năm học mới .

      Số GV còn lại không thuộc đối tượng thực hiện nâng trình độ chuẩn được nêu tại  Nghị định số 71/2020/NĐ-CP thì thực hiện theo Thông tư số 24/2020/TT-BGDĐT ngày 25/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho những trường hợp cụ thể sau đây:  

      (i) Tiếp tục bố trí giảng dạy cho đến khi nghỉ hưu theo quy định đối với GV đáp ứng một trong 02 điều kiện: trong 02 năm liên tiếp liền kề trước năm Thông tư này có hiệu lực thi hành (năm học 2018 - 2019, 2019-2020), GV có kết quả đánh giá, xếp loại đạt chuẩn nghề nghiệp trở lên; được phân loại, đánh giá viên chức ở mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên và có đủ sức khỏe.

      (ii) Không bố trí giảng dạy và được sắp xếp tham gia bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để bố trí sang vị trí việc làm khác phù hợp tại cơ sở giáo dục cho đến khi nghỉ hưu theo quy định đối với GV trong 02 năm liên tiếp liền kề (năm học 2018 - 2019, 2019 - 2020) mà có kết quả đánh giá, xếp loại không đạt chuẩn nghề nghiệp và có một năm được phân loại, đánh giá viên chức ở mức không hoàn thành nhiệm vụ.

      (iii) GV không đủ sức khỏe, có nguyện vọng nghỉ hưu, đủ các điều kiện theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội thì được nghỉ hưu theo quy định.

      Nếu GV nào chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo thuộc 03 trường hợp trên, có thể thuộc diện thôi việc và tinh giản biên chế theo các quy định hiện hành.

      Tương tự, cán bộ quản lý giáo dục chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo, tùy vào trường hợp có thể cho thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm và tinh giản biên chế, tiếp tục đảm nhiệm chức vụ quản lý trường học đến hết nhiệm kì bổ nhiệm hoặc cho thôi đảm nhiệm chức vụ hiệu trưởng, phó hiệu trưởng tương ứng với mức độ đánh giá xếp loại hoàn thành, không hoàn thành nhiệm vụ hoặc không đủ sức khỏe, có nguyện vọng nghỉ hưu.

      Liên quan đến đào tạo nâng chuẩn hoặc tinh giản biên chế GV, theo Công văn số 4530/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 01/10/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì đánh giá GV cơ sở giáo dục phổ thông một năm thực hiện một lần vào cuối năm học, những GV chưa đạt chuẩn trình độ đào tạo thì bị xếp loại chưa đạt chuẩn nghề nghiệp.

      Với GV, ngay từ đầu năm học cần chủ động thực hiện, tập hợp minh chứng các tài liệu, tư liệu, sự vật, hiện tượng để xác thực một cách khách quan mức độ đạt được trong việc dạy học theo quy định tại Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT.

      Thông tư 24/2020/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/10/2020 và thay thế cho Quyết định số 22/2006/QĐ-BGDĐT ngày 12/5/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc bồi dưỡng, sử dụng nhà giáo chưa đạt trình độ chuẩn.

Ths.Bùi Đức Độ - Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Kiên Giang