Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

Hướng dẫn nghiệp vụ

Xem với cỡ chữAA

Những trường nào được đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn tại nhà?

(13:21 | 28/08/2020)

       Thực hiện chủ trương chính quyền phục vụ dân, pháp luật về hộ tịch quy định trong những trường hợp khó khăn như khuyết tật, ốm bệnh,…thì UBND cấp xã tiến hành đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn tại nhà riêng hoặc tại địa điểm tổ chức đăng ký lưu động, bảo đảm thuận lợi cho người dân.

     Đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn lưu động được Luật Hộ tịch, Nghị định số 123/2015/NĐ-CP và Thông tư số 04/2020/TT-BTP (thay thế Thông tư số 15/2015/TT-BTP) quy định, nhằm bảo đảm mọi sự kiện sinh, tử, kết hôn của người dân được đăng ký đầy đủ.

       Đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn lưu động được thực hiện dựa trên tiêu chí có khó khăn hoặc trở ngại trong việc đi lại, cụ thể sau đây:

       Trẻ em sinh ra mà cha mẹ bị khuyết tật, ốm bệnh không thể đi đăng ký khai sinh cho con; cha mẹ bị bắt, tạm giam hoặc đang thi hành án phạt tù mà không còn ông bà nội, ngoại và người thân thích khác hoặc những người này không thể đi đăng ký khai sinh cho trẻ.

       Trong trường hợp người chết không có người thân thích, người thân thích không sống cùng địa bàn xã hoặc là người già, yếu, khuyết tật không đi đăng ký khai tử được.

       Đăng ký kết hôn lưu động được áp dụng trong trường hợp hai bên nam, nữ cùng thường trú trên địa bàn cấp xã mà một hoặc cả hai bên nam, nữ là người khuyết tật, ốm bệnh không thể đi đăng ký kết hôn được.

Ảnh minh họa: Đăng ký khai sinh lưu động tại phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt, Cần Thơ

       Không chỉ có những trường hợp có khó khăn nêu trên được phụ vụ qua đăng ký lưu động, mà pháp luật còn cho phép UBND cấp xã căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương, có quyền quyết định việc tổ chức đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn lưu động.

       Về thủ tục đăng ký khai sinh, khai tử lưu động, công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã được giao nhiệm vụ có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ các loại mẫu Tờ khai, giấy tờ hộ tịch và điều kiện cần thiết để thực hiện đăng ký lưu động.

       Địa điểm đăng ký lưu động tại nhà riêng hoặc tại một địa điểm nào đó, bảo đảm thuận lợi cho người dân. Tại đây, các loại Tờ khai hộ tịch được lập, công chức tư pháp – hộ tịch kiểm tra các giấy tờ làm cơ sở cho việc đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn nếu đầy đủ thì viết Phiếu tiếp nhận hồ sơ. 

       Nếu đầy đủ hồ sơ, điều kiện giải quyết thì UBND cấp xã ký và trả kết quả đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn tại địa điểm đăng ký lưu động trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận.

       Riêng những người không biết chữ thì công chức tư pháp - hộ tịch trực tiếp ghi Tờ khai, sau đó đọc cho họ nghe lại nội dung và hướng dẫn người đó điểm chỉ vào Tờ khai. Khi trả kết quả đăng ký hộ tịch, công chức tư pháp - hộ tịch phải đọc lại nội dung giấy tờ hộ tịch cho người yêu cầu nghe và hướng dẫn người đó điểm chỉ vào Sổ hộ tịch.

       Chuẩn bị cho đăng ký hộ tịch tại điểm đăng ký lưu động, người dân phải chuẩn bị các giấy tờ như: người yêu cầu đăng ký khai sinh phải có bản chính Giấy chứng sinh hoặc giấy tờ thay Giấy chứng sinh, đăng ký khai tử phải có bản chính Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay Giấy báo tử, đăng ký kết hôn phải có bản chính Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, Chứng minh nhân dân, Sổ hộ khẩu và các giấy tờ liên quan (nếu có).

Bùi Đức Độ