Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

Hướng dẫn nghiệp vụ

Xem với cỡ chữAA

Giáo viên không có chứng chỉ bồi dưỡng có bị thu hồi quyết định tuyển dụng?

(07:11 | 24/08/2020)

       Nhiều giáo viên (GV) được tuyển dụng từ ngày 28/12/2017 trở về trước lo lắng khi chưa có chứng chỉ bồi dưỡng GV, và họ không biết mình có rơi vào diện bị thu hồi quyết định tuyển dụng hay không. Ths.Bùi Đức Độ - Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Kiên Giang đã có một số giải đáp liên quan đến những thắc mắc này.

       Sau khi có Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Chấp hành Trung ương và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của Bộ Nội vụ về việc xử lý đối với những trường hợp có sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC), một số giáo viên được tuyển dụng từ những năm 2014, 2015 hiện đang là GV hạng II, hạng III đều tỏ ra lo lắng trước thông tin thu hồi quyết định tuyển dụng khi chưa có chứng chỉ bồi dưỡng GV hạng đang giữ.

       Khi xử lý từng trường hợp của CB, CC, VC, không chỉ căn cứ vào Kết luận số 71 và Hướng dẫn số 2965, mà còn phải căn cứ vào các văn bản pháp luật có hiệu lực tại thời điểm tuyển dụng để xem điều kiện của người được tuyển dụng. 

       Căn cứ để tuyển dụng GV công lập, Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ có các Thông tư liên tịch số 20, 21, 22, 23 năm 2015. Thông tư không những quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, xếp lương,… trong các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên biệt công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, mà còn là căn cứ để thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý GV. 

       Theo đó, cấp mầm non và tiểu học, GV có hạng II, hạng III và hạng IV; cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông, GV có hạng I, hạng II và hạng III. Về tiêu chuẩn, ngoài bằng cấp chuyên môn, tin học, ngoại ngữ phù hợp với vị trí được tuyển thì chứng chỉ bồi dưỡng GV khi được tuyển dụng được áp dụng cho GV mầm non và GV tiểu học hạng II, hạng III; GV trung học cơ sở và GV THPT hạng I, hạng II. Riêng GV mầm non và GV tiểu học hạng IV, GV trung học cơ sở và GV trung học phổ thông hạng III thì không đòi hỏi phải có chứng chỉ bồi dưỡng GV. 

       Thời gian gần đây, nhiều người chưa hiểu hoặc hiểu chưa đầy đủ về tinh thần chỉ đạo “Tập trung xử lý dứt điểm các trường hợp có sai phạm về tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức đã được phát hiện” theo Hướng dẫn số 2965 của Bộ Nội vụ thực hiện Kết luận số 71 cho 2 nhóm đối tượng tuyển dụng từ ngày 28/12/2017 trở về trước và tuyển dụng sau 28/12/2017. 

Ảnh minh họa: Lớp học của Trường tiểu học Trần Khánh Dư, TP Rạch Giá, KIên Giang.

       Tuyển dụng CB, CC, VC không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục từ ngày 28/12/2017 trở về trước, để không bị thu hồi quyết định tuyển dụng thì họ phải đáp ứng đủ 3 điều kiện sau đây: Thứ nhất, thời gian chậm nhất đến ngày 31/12/2020 phải hoàn thiện về tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng; Thứ hai, được người có thẩm quyền đánh giá hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, có phẩm chất, đạo đức, uy tín tốt trong 05 năm gần nhất; Thứ ba, trong thời gian công tác không vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức.  

       Đối với trường hợp CB, CC, VC bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng thuộc diện phải thi tuyển nhưng chưa thi tuyển thì phải thực hiện lại quy trình tuyển dụng theo quy định của pháp luật hiện hành hoặc pháp luật tại thời điểm tuyển dụng. Nếu trúng tuyển thì được giữ nguyên các quyết định có liên quan về công tác cán bộ sau khi được tuyển dụng trước đó; nếu không trúng tuyển thì thu hồi quyết định tuyển dụng.

       Tuyển dụng CB, CC, VC sau ngày 28/12/2017 không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng CB, CC, VC có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền quản lý CB, CC, VC thu hồi quyết định tuyển dụng và các quyết định có liên quan về công tác cán bộ sau khi được tuyển dụng đối với CB, CC, VC đó.

       Điều kiện tuyển dụng đối với GV trước ngày các Thông tư liên tịch 20, 21, 22, 23 có hiệu lực thi hành đã được bổ nhiệm vào các ngạch thì cơ quan quản lý có trách nhiệm tạo điều kiện để những GV này bổ sung những tiêu chuẩn còn thiếu (chứng chỉ bồi dưỡng GV,...).

       Điều kiện tuyển dụng đối với GV mầm non từ ngày 01/11/2015 và tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông từ ngày 03/11/2015 (ngày các Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành), ngoài bằng cấp chuyên môn, họ cần phải có chứng chỉ bồi dưỡng GV. 

       Như vậy, theo tinh thần của Kết luận số 71, Hướng dẫn số 2965 và các Thông tư, những GV mầm non được tuyển dụng từ 01/11/2015 và GV tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông được tuyển dụng từ ngày 03/11/2015 đến ngày 28/12/2017, thì chậm nhất đến ngày 31/12/2020 phải trả nợ chứng chỉ bồi dưỡng GV; nếu tuyển dụng sau ngày 28/12/2017 không có chứng chỉ bồi dưỡng GV thì trong diện bị xem xét thu hồi quyết định tuyển dụng.

B.Đ.Đ