Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

Hướng dẫn nghiệp vụ

Xem với cỡ chữAA

Sau khi đã có quyết định giải quyết khiếu nại, Tòa án nào có thẩm quyền giải quyết vụ án hành chính?

(13:14 | 03/08/2020)

      Hội đồng xét xử có thẩm quyền xem xét tính hợp pháp của quyết định hành chính và quyết định giải quyết khiếu nại có liên quan.

Thẩm quyền giải quyết vụ án hành chính  

       Ông Phạm văn B bị Chủ tịch UBND xã xử phạt 200.000 đồng về hành vi gây tiếng động lớn, làm ồn ào tại khu dân cư…(karaoke). Do không đồng ý với quyết định xử phạt và các quyết định giải quyết khiếu nại, ông B kiện quyết định xử phạt của xã ra tòa. Vậy, thẩm quyền giải quyết vụ án thuộc về tòa cấp huyện hay tòa cấp tỉnh?

       Về nguyên tắc, theo quy định tại khoản 4 Điều 32 của Luật Tố tụng hành chính thì Tòa án cấp tỉnh giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp huyện trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án. Tuy nhiên, Điều 193 của Luật này lại quy định khi giải quyết vụ án hành chính, Hội đồng xét xử có thẩm quyền xem xét tính hợp pháp của quyết định hành chính và quyết định giải quyết khiếu nại có liên quan.

       Như vậy, trong trường hợp này, Tòa án phải xem xét tính hợp pháp của quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND xã và Chủ tịch UBND huyện cho dù ông B không khởi kiện, mà chỉ khởi kiện quyết định xử phạt.

       Về thẩm quyền, Tòa án cấp huyện vẫn thụ lý, xem xét giải quyết vụ án. Trong quá trình giải quyết, nếu có căn cứ xác định quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND cấp huyện trái pháp luật và phải hủy quyết định hành chính này mới bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự thì Tòa án cấp huyện đang thụ lý, giải quyết vụ án đình chỉ việc xét xử và chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết.

       Trường hợp có căn cứ xác định quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND cấp huyện đúng pháp luật, không xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự và không phải hủy quyết định giải quyết khiếu nại này thì Tòa án cấp huyện đang thụ lý, xem xét tiếp tục giải quyết vụ án.

Ảnh minh họa: một buổi hòa giải tại TAND quận Bình Tân, TP HCM.

Chỉnh lý bản đồ địa chính cấp xã có là đối tượng khởi kiện

      Theo quy định tại khoản 3 Điều 22 và khoản 3 Điều 31 của Luật Đất đai thì việc khảo sát, đo đạc, lập bản đồ địa chính thuộc nội dung quản lý nhà nước về đất đai. Tại khoản 6 Điều 22 Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT quy định về bản đồ địa chính ngày 19/5/2014 và điểm e khoản 5 Điều 2 của Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28/8/2014 hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường và Phòng Tài nguyên và Môi trường thì Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trong việc lập, chỉnh lý và ký duyệt nghiệm thu bản đồ địa chính.

      Như vậy, căn cứ vào các quy định nêu trên thì bản đồ địa chính cấp xã được xác định là quyết định hành chính, nếu việc chỉnh lý bản đồ địa chính này làm phát sinh, thay đổi, hạn chế, chấm dứt quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc có nội dung làm phát sinh nghĩa vụ, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân (Khoản 2 Điều 3 Luật Tố tụng hành chính).

      Việc lập, chỉnh lý, ký duyệt bản đồ địa chính do Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc do cơ quan, tổ chức khác thực hiện thì người bị kiện được xác định là cơ quan, tổ chức đã thực hiện việc lập, chỉnh lý, ký duyệt bản đồ địa chính mà người khởi kiện cho rằng việc chỉnh lý đó xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của họ theo quy định tại khoản 9 Điều 3 của Luật Tố tụng hành chính.

Bùi Đức Độ