Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

Hướng dẫn nghiệp vụ

Xem với cỡ chữAA

Đối tượng nào bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc?

(07:16 | 13/07/2020)

       Đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là nhằm giúp họ cai nghiện, phục hồi sức khỏe, thay đổi hành vi, nâng lên kỹ năng sống và phòng chống tái nghiện.

       Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 và  được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 136/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ quy định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc thuộc những trường hợp sau:

       (1) Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, có nơi cư trú ổn định, trong thời hạn 02 năm kể từ ngày chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy hoặc trong thời hạn 01 năm kể từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy mà vẫn còn nghiện;

       (2) Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, có nơi cư trú ổn định, bị chấm dứt thi hành quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy;

       (3) Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, không có nơi cư trú ổn định.

 Ảnh minh họa: Học viên cai nghiện bắt buộc học nghề tại cơ sơ tư vấn, điều trị cai nghiện của tỉnh Thái Nguyên

       Quyết định áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc do Tòa án nhân dân cấp huyện ban hành, Công an cấp huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đưa họ vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

       Trường hợp người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc bỏ trốn trước khi đưa vào cơ sở hoặc đang đang chấp hành tại cơ sở, thì cơ quan Công an truy tìm để đưa họ vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

       Về hoãn, miễn, giảm thời gian cai nghiện bắt buộc được quy định dựa trên chính sách nhân đạo, phát huy yếu tố tích cực, đẩy lùi yếu tố tiệu cực.

       Hoãn đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người đang ốm nặng có chứng nhận của bệnh viện và người mà gia đình có khó khăn đặc biệt được Chủ tịch UBND cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận.

      Miễn đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với những người mắc bệnh hiểm nghèo, người đang mang thai có chứng nhận của bệnh viện. Miễn cai nghiện bắt buộc cũng dành cho những người được hoãn, nếu trong thời gian hoãn họ có tiến bộ rõ rệt trong việc chấp hành pháp luật hoặc lập công hoặc không còn nghiện ma túy.

      Khi đã bị đưa vào cơ sở cái nghiện bắt buộc, trước tiên học viên được sàng lọc, đánh giá mức độ nghiện để xây dựng và thực hiện kế hoạch cai nghiện phù hợp. Sau đó, học viên được tư vấn, được tham gia sinh hoạt nhóm nhằm thay đổi hành vi, nâng cao kỹ năng sống, kỹ năng giải quyết tình huống gặp phải trong quá trình cai nghiện và kỹ năng phòng chống tái nghiện.

      Học viên được điều trị cắt cơn, giải độc; điều trị rối loạn tâm thần và điều trị các bệnh nhiễm trùng cơ hội. Học viên được lập hồ sơ theo dõi sức khỏe và định kỳ 06 tháng được khám, kiểm tra sức khỏe.

      Ở cơ sở cai nghiện bắt buộc, học viện được hưởng chế độ ăn, mặc, sinh hoạt, học văn hóa, học nghề, lao động trị liệu, thăm gặp thân nhân. Lao động là nhằm mục đích trị liệu, giúp học viên nhận thức được giá trị của lao động, rèn luyện tay nghề và phục hồi kỹ năng lao động đã bị suy giảm do nghiện ma túy.

      Trước khi hết thời hạn cai nghiện bắt buộc 03 tháng, cán bộ tư vấn hướng dẫn học viên chuẩn bị xây dựng kế hoạch tái hòa nhập cộng đồng. Trước khi hết thời hạn cai nghiện bắt buộc 45 ngày, cơ sở cai nghiện gửi thông báo về việc học viên chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng cho UBND cấp xã nơi học viên cư trú và kèm theo các nhu cầu của học viên cần sự hỗ trợ của gia đình và cộng đồng để xây dựng và thực hiện kế hoạch tái hòa nhập cộng đồng khi học viên trở về địa phương. Cơ sở cai nghiện bắt buộc có trách nhiệm tư vấn cho học viên về việc tái hòa nhập cộng đồng.

      Học viên sau khi chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được cấp: Giấy chứng nhận đã chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, chứng chỉ, bằng cấp học văn hóa, học nghề (nếu có). Học viên là thân nhân của người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, thuộc gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo được cấp tiền ăn đường, tiền tàu xe để trở về nơi cư trú.

Bùi Đức Độ