Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

Hướng dẫn nghiệp vụ

Xem với cỡ chữAA

Cơ quan nào có thẩm quyền xác nhận người khuyết tật?

(07:13 | 30/06/2020)

       Trường hợp người khuyết tật hoặc đại diện hợp pháp của người khuyết tật không đồng ý với kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật của cấp xã thì việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng giám định y khoa thực hiện.

      Người khuyết tật là người bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy giảm chức năng được biểu hiện dưới dạng tật khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp khó khăn (Khoản 1 Điều 2 Luật Người khuyết tật ).

      Khuyết tật được chia nhiều dạng: Khuyết tật vận động; khuyết tật nghe, nói; khuyết tật nhìn; khuyết tật thần kinh, tâm thần; khuyết tật trí tuệ; khuyết tật khác.

      Người khuyết tật được chia theo mức độ khuyết tật:

     (1) Khuyết tật đặc biệt nặng là người do khuyết tật dẫn đến không thể tự thực hiện việc phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày;

     (2) Khuyết tật nặng là người do khuyết tật dẫn đến không thể tự thực hiện một số việc phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày;

     (3) Khuyết tật nhẹ là người khuyết tật không thuộc trường hợp khuyết tật đặc biệt nặng hoặc nặng.

Ảnh minh họa: Trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật và trẻ mồ côi TP. HCM

      Việc xác định người khuyết tật và mức độ khuyết tật thuộc thẩm quyền của Hội đồng, do Chủ tịch UBND cấp xã thành lập và Hội đồng giám định y khoa thực hiện.

      Hội đồng xác định mức độ khuyết tật bao gồm các thành viên là Chủ tịch UBND cấp xã là Chủ tịch Hội đồng, Trạm trưởng trạm y tế cấp xã,…Hội đồng quyết định độc lập và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực trong việc xác định mức độ khuyết tật.

      Phương pháp xác định mức độ khuyết tật bằng quan sát trực tiếp người khuyết tật, thông qua thực hiện hoạt động đơn giản phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày, sử dụng bộ câu hỏi theo các tiêu chí về y tế, xã hội và các phương pháp đơn giản khác để kết luận mức độ khuyết tật đối với từng người khuyết tật.

      Hội đồng giám định y khoa xác định mức độ khuyết tật trong các trường hợp Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không đưa ra được kết luận về mức độ khuyết tật; người khuyết tật hoặc đại diện hợp pháp của người khuyết tật không đồng ý với kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật; có bằng chứng xác thực về việc xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không khách quan, chính xác.

      Thủ tục xác định mức độ khuyết tật: Khi có nhu cầu xác định mức độ khuyết tật, người khuyết tật hoặc người đại diện hợp pháp của người khuyết tật gửi đơn đến UBND cấp xã nơi người khuyết tật cư trú.

      Kết luận xác định mức độ khuyết tật được niêm yết và thông báo công khai, người khuyết tật được Chủ tịch UBND cấp xã ký cấp giấy xác nhận khuyết tật. Giấy xác nhận khuyết tật có các thông tin về họ, tên, địa chỉ, dạng khuyết tật, mức độ khuyết tật.

      Theo đề nghị của người khuyết tật hoặc người đại diện hợp pháp của người khuyết tật khi có sự kiện làm thay đổi mức độ khuyết tật thì việc xác định lại mức độ khuyết tật được thực hiện.

Bùi Đức Độ