Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

Hướng dẫn nghiệp vụ

Xem với cỡ chữAA

Án treo và cải tạo không giam giữ, người chấp hành phải có nghĩa vụ gì?

(14:08 | 23/12/2019)

Luật Thi hành án hình sự năm 2019 (có hiệu lực ngày 01/01/2020) quy định nghĩa vụ của người chấp hành án treo và cải tạo không giam giữ (CTKGG) phải thực hiện nghiêm chỉnh cam kết trong việc tuân thủ pháp luật, nghĩa vụ công dân, nội quy, quy chế của nơi cư trú, nơi làm việc; chấp hành đầy đủ hình phạt bổ sung, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại…

        Án treo và CTKGG là một chế tài đặc biệt, nhằm thể hiện tính nhân đạo của pháp luật hình sự của nước ta. Mục đích của án treo, CTKGG nhằm trừng trị, cải tạo người phạm tội mà không buộc họ phải cách ly khỏi xã hội trong một thời gian nhất định như hình phạt tù, nhưng vẫn buộc họ phải chấp hành hình phạt này ở nơi cư trú, nơi lao động, học tập mà vẫn đảm bảo tính giáo dục, cải tạo người phạm tội.

        Nghĩa vụ của người chấp hành án treo được quy định tại Điều 87, nghĩa vụ của người chấp hành án CTKGG được quy định tại Điều 99 của Luật Thi hành án hình sự năm 2019 như sau:  

        Thứ nhất, họ đều phải có mặt theo giấy triệu tập và cam kết việc chấp hành án theo quy định.

Thứ hai, người chấp hành án treo phải thực hiện nghiêm chỉnh cam kết trong việc tuân thủ pháp luật, nghĩa vụ công dân, nội quy, quy chế của nơi cư trú, nơi làm việc, học tập; chấp hành đầy đủ hình phạt bổ sung, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp vì lý do khách quan được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận. Người chấp hành CCKGG thì phải chấp hành nghiêm chỉnh cam kết tuân thủ pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân, nội quy, quy chế của nơi cư trú, nơi làm việc; tích cực tham gia lao động, học tập; chấp hành đầy đủ nghĩa vụ bồi thường thiệt hại, các hình phạt bổ sung theo bản án của Tòa án.

        

                                                                                  ( Ảnh minh họa)

        Thứ ba, chịu sự giám sát, giáo dục của UBND cấp xã, đơn vị quân đội được giao giám sát, giáo dục, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu nơi cư trú, nơi làm việc.

         Thứ tư, phải có mặt theo yêu cầu của UBND cấp xã hoặc đơn vị quân đội được giao giám sát, giáo dục, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu.

         Thứ năm, người chấp hành án treo hằng tháng phải báo cáo bằng văn bản với UBND cấp xã, đơn vị quân đội được giao giám sát, giáo dục về tình hình chấp hành nghĩa vụ của mình. Trường hợp vắng mặt thì khi hết thời hạn vắng mặt, người được hưởng án treo phải báo cáo về tình hình chấp hành nghĩa vụ của mình. Người chấp hành án CCKGG thì hằng tháng phải nộp bản tự nhận xét về việc thực hiện nghĩa vụ chấp hành án cho UBND cấp xã, đơn vị quân đội được giao giám sát, giáo dục, trừ trường hợp tạm vắng vì lý do chính đáng hoặc điều trị bệnh có xác nhận của cơ sở y tế điều trị.

         Thứ sáu, người được hưởng án treo, CTKGG có thể vắng mặt tại nơi cư trú nếu có lý do chính đáng nhưng phải xin phép và được sự cho phép của đơn vị được giao giám sát, giáo dục. Khi đến nơi cư trú mới phải trình báo với Công an cấp xã nơi mình đến tạm trú, lưu trú; hết thời hạn tạm trú, lưu trú phải có xác nhận của UBND cấp xã hoặc Công an cấp xã nơi tạm trú, lưu trú. Trường hợp người được hưởng án treo, CTKGG vi phạm pháp luật, UBND cấp xã nơi người đó đến tạm trú, lưu trú phải thông báo cho UBND cấp xã, đơn vị quân đội được giao giám sát, giáo dục kèm theo tài liệu có liên quan.

       Thứ sáu, riêng đối với người chấp hành án CTKGG phải thực hiện nghĩa vụ nộp phần thu nhập bị khấu trừ nếu thuộc trường hợp án tuyên phải khấu trừ thu nhập; thực hiện một số công việc lao động phục vụ cộng đồng theo quy định của pháp luật.

       Khi người bị phạt tù cho hưởng án treo, người bị án phạt CTKGG mà không thực hiện nghĩa vụ của người chấp hành án theo quy định; không có mặt theo yêu cầu của cơ quan thi hành án hình sự, UBND cấp xã được giao giám sát, giáo dục mà không có lý do chính đáng hoặc đi khỏi nơi cư trú mà không được sự đồng ý của UBND cấp xã thì bị phạt tiền từ 2.000.000 đến 3.000.000 theo Điểm c Khoản 4 Điều 14 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội…

Luật gia Bùi Đức Độ