Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

Hoạt động ngành

Xem với cỡ chữAA

Tăng cường hiểu biết về trợ giúp pháp lý của người dân và cán bộ cơ sở

(14:50 | 26/09/2022)

              Trung tâm Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang vừa tổ chức các buổi tập huấn, truyền thông trợ giúp pháp lý trong 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó có xây dựng nông thôn mới tại 9 xã thuộc địa bàn 2 huyện Giồng Riềng và Kiên Lương. Các buổi tập huấn, truyền thông này đã thu hút được sự quan tâm, phản hồi tích cực từ những người tham dự tập huấn, đồng thời góp phần tăng cường hiểu biết về trợ giúp pháp lý của người dân địa phương và cán bộ cơ sở.
 

          Thạc sĩ Bùi Đức Độ - Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang cho biết, trợ giúp pháp lý là một trong những nội dung quy định tại Tiểu dự án 1 (Dự án 6) và Tiểu dự án 2 (Dự án 7) của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 90/QĐ-TTg, ngày 18-1-2022. Mục tiêu của thực hiện trợ giúp pháp lý theo Chương trình này là nhằm nâng cao khả năng tiếp cận và thụ hưởng trợ giúp pháp lý cho người nghèo, người thuộc diện trợ giúp pháp lý tại các địa bàn thực hiện Chương trình; đồng thời nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác trợ giúp pháp lý. Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, việc tổ chức các buổi tập huấn trợ giúp pháp lý nhằm nâng cao năng lực, kiến thức, hiểu biết về trợ giúp pháp lý cho những người có uy tín trong cộng đồng và đội ngũ cán bộ ở cơ sở; tăng cường hiểu biết về trợ giúp pháp lý cho người thuộc diện được trợ giúp pháp lý nói chung, người dân tộc thiểu số nói riêng vùng nông thôn nhằm kịp thời tiếp cận trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu. 
            Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp đã có 3 kế hoạch triển khai thực hiện nội dung về trợ giúp pháp lý tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. Theo kế hoạch này, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh phối hợp với Phòng Tư pháp huyện và Ủy ban nhân dân các xã tổ chức các hội nghị tập huấn, truyền thông và các hoạt động trợ giúp pháp lý trong 3 Chương trình mục tiêu quốc gia tại các xã: Ngọc Hòa, Ngọc Chúc, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Phú, Thạnh Hưng, Long Thạnh (Giồng Riềng); Bình Trị, Bình An và xã đảo Hòn Nghệ (Kiên Lương). Mỗi xã tổ chức một buổi.
           Các buổi hội nghị tập huấn, truyền thông trợ giúp pháp lý thu hút tổng số 544 người tham dự. Thành phần tham dự gồm đại diện Phòng Tư pháp, cán bộ, công chức, đại diện Công an, các đoàn thể xã; trưởng ấp, người có uy tín trong cộng đồng; đại diện ban quản trị các chùa Phật giáo Nam tông Khmer; hòa giải viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên, người thuộc diện trợ giúp pháp lý có yêu cầu được trợ giúp pháp lý và các tổ chức, cá nhân có liên quan…

Trợ giúp pháp lý trong Chương trình mục tiêu quốc gia tại xã Vĩnh Thạnh, huyện Giồng Riềng.


           Tại các xã, Thạc sĩ Bùi Đức Độ quán triệt hoạt động trợ giúp pháp lý trong Chương trình mục tiêu quốc gia như mục đích, ý nghĩa, mục tiêu, yêu cầu theo các văn bản của Trung ương và của tỉnh. Bên cạnh đó, tập huấn nâng cao năng lực, kiến thức, hiểu biết về trợ giúp pháp lý cho người tham dự; thông tin, giải thích về trợ giúp pháp lý cho người dân, giới thiệu người dân thuộc diện trợ giúp pháp lý đến Trung tâm Trợ giúp pháp lý mhà nước tỉnh khi gặp khó khăn, vướng mắc, tranh chấp pháp luật. Trong thời gian tập huấn, Thạc sĩ Bùi Đức Độ minh họa bằng nhiều vụ việc trợ giúp pháp lý cho người được trợ giúp pháp lý đã thực hiện, đồng thời giải đáp vướng mắc, tư vấn pháp luật nhiều vụ việc cụ thể về tranh chấp đất đai, di sản thừa kế, hộ tịch, quốc tịch, chính sách dành cho người có công.
          Lồng ghép vào các buổi hội nghị tập huấn, truyền thông, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh còn phát tờ gấp miễn phí tới người dân và cán bộ, công chức tham dự hội nghị. Nội dung tờ gấp gồm các quy định pháp luật về trợ giúp pháp lý như những người thuộc diện trợ giúp pháp lý, quyền và nghĩa vụ của người được trợ giúp pháp lý, các lĩnh vực và hình thức trợ giúp pháp lý, thủ tục để được trợ giúp pháp lý, trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc phối hợp trợ giúp pháp lý…

 Trợ giúp pháp lý trong Chương trình mục tiêu quốc gia tại xã Bình Trị, huyện Kiên Lương.


        Các buổi tập huấn, truyền thông trợ giúp pháp lý đã nhận được phản hồi tích cực từ người dân địa phương và cán bộ cơ sở. Ông Nguyễn Quốc Việt - Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Chín Ghì, xã Ngọc Hòa cho rằng, buổi tập huấn do Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh tổ chức rất thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức của người dân và cán bộ xã về hoạt động trợ giúp pháp lý và quyền được trợ giúp pháp lý. Riêng ông hiểu thêm các kiến thức về trợ giúp pháp lý để ông thông tin, giải thích về trợ giúp pháp lý cho người dân đến Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh khi gặp vướng mắc về pháp luật. “Qua tập huấn, giải đáp thắc mắc của luật gia, tôi có thể vận dụng các kiến thức này vào thực tế hòa giải các mâu thuẫn ở ấp để góp phần nâng cao tỷ lệ hòa giải thành ở cơ sở”, ông Việt chia sẻ.
          Đặt ra tình huống thực tế về tranh chấp ranh đất và đã được Thạc sĩ Bùi Đức Độ giải đáp, ông Đinh Hồng Thi - Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Võ Thành Nguyễn, xã Ngọc Chúc nói: “Những giải đáp của luật gia, tôi thấy rất thuyết phục. Nhờ được giải đáp, tôi đã tìm được hướng hòa giải trong vụ việc tranh chấp ranh đất mà ấp đang tiếp nhận hòa giải”.


             BOX: Theo Thạc sĩ Bùi Đức Độ, một trong các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 là phải đảm bảo tỷ lệ người dân thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý tiếp cận và được trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu đạt từ bằng đến trên 90%. Do đó, trong quá trình xử lý, giải quyết công việc có liên quan đến công dân, nếu thấy công dân thuộc diện người được trợ giúp pháp lý thì chính quyền địa phương có trách nhiệm giải thích quyền được trợ giúp pháp lý và giới thiệu đến Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Kiên Giang bằng “Giấy giới thiệu về trợ giúp pháp lý” (mẫu số 13-TP-TGPL) ban hành tại Thông tư số 03/2021/TT-BTP của Bộ Tư pháp. 
 

HIỀN MINH - NAM KIÊN