Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

Hoạt động ngành

Xem với cỡ chữAA

Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh Kiên Giang tham dự Hội nghị trực tuyến triển khai Hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý

(08:28 | 28/03/2019)

Sáng ngày 26/03, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý. Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Minh, Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý và đồng chí Tạ Thành Trung, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin tham dự.

 

 

   Tại điểm cầu tỉnh Kiên Giang có đồng chí Trần Văn Khái, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, chuyên viên Sở Tư pháp, Trợ giúp viên pháp lý và các luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý theo hợp đồng với Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tham dự Hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kiên Giang

   Bà Nguyễn Thị Minh nhấn mạnh, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác trợ giúp pháp lý năm 2019 là ứng dụng mạnh công nghệ thông tin trong toàn hệ thống tổ chức trợ giúp pháp lý. Vì vậy, địa phương phải có trách nhiệm triển khai ứng dụng Hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý ngay từ đầu năm 2019. Hội nghị đã được nghe đại diện Cục Công nghệ thông tin giới thiệu những nội dung cơ bản và cách sử dụng các tiện ích của Hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý. Theo đó, Phần mềm quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp đã được cài đặt và sẵn sàng đưa vào sử dụng tại địa chỉ: https://qltgpl.moj.gov.vn. Phần mềm này sẽ được triển khai đồng bộ từ Cục Trợ giúp pháp lý đến Sở Tư pháp, Trung tâm Trợ giúp pháp lý, Tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý, mỗi cá nhân người thực hiện trợ giúp pháp lý. Mỗi đối tượng người sử dụng sẽ được phân quyền quản lý trong phạm vi của mình.

   Trên cơ sở các ý kiến trao đổi, thảo luận tại Hội nghị về những vấn đề có liên quan đến quá trình triển khai Hệ thống các cá nhân trực tiếp thực hiện Hệ thống (bao gồm chuyên viên Sở Tư pháp quản lý công tác trợ giúp pháp lý, các Trợ giúp viên pháp lý, cán bộ thực hiện công tác hành chính – tổng hợp của Trung tâm, luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý theo hợp đồng với Trung tâm…) cần cập nhật kịp thời, thường xuyên, liên tục thông tin cán bộ và vụ việc trợ giúp pháp lý lên Hệ thống… nhằm đáp ứng yêu cầu về việc quản lý, lưu trữ hồ sơ điện tử của từng vụ việc trợ giúp pháp lý, hỗ trợ quản lý thông tin người thực hiện trợ giúp pháp lý, quản lý thông tin tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, cung cấp mẫu báo cáo thống kê, công bố danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, danh sách người thực hiện trợ giúp pháp lý kịp thời.

Mai Tấn Thuận