Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

Hoạt động ngành

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý và tập huấn nghiệp vụ

(16:19 | 28/06/2018)

Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý (TGPL) trong hoạt động tố tụng tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị triển khai Luật TGPL năm 2017 và tập huấn nghiệp vụ. Tham dự có đồng chí Trần Văn Khái - Phó Giám đốc Sở Tư pháp, đồng chí Bùi Đức Độ - Giám đốc Trung tâm TGPL nhà nước và 113 đại biểu là những người tiến hành tố tụng, người thực hiện TGPL.

Thực hiện Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 15/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về Triển khai thi hành Luật TGPL năm 2017; Kế hoạch số 231/KH-HĐPHLN ngày 07/3/2018 của Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng, ngày 22/6/2018 Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị triển khai Luật TGPL năm 2017 và tập huấn nghiệp vụ cho 113 đại biểu là người thực hiện TGPL như Luật sư, Trợ giúp viên pháp lý và đại biểu là những người tiến hành tố tụng như Thẩm phán, Điều tra viên, kiểm sát viên…trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Bùi Đức Độ - Giám đốc Trung tâm TGPL nhà nước (thành viên của Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng) giới thiệu một số nội dung mới về thủ tục, giấy tờ và vai trò, trách nhiệm của Nhà nước, các cơ quan nhà nước, cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, người thực hiện TGPL trong hoạt động TGPL được quy định trong các văn bản: Luật TGPL năm 2017; Nghị định 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật TGPL; Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật TGPL và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động TGPL; Một số quy định về TGPL trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, Luật Tố tụng hành chính năm 2015; Dự thảo Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 11/2013/TTLT - BTP - BCA - BQP - BTC - VKSNDTC - TANDTC ngày 04/7/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thực hiện một số quy định của pháp luật về TGPL trong hoạt động tố tụng.

Sau phần triển khai, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi những khó khăn, vướng mắc về TGPL trong hoạt động tố tụng, đồng thời góp ý vào Dự thảo Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP- BTC-VKSNDTC-TANDTC.

Qua buổi tập huấn, chắc chắn trong thời gian tới TGPL trong hoạt động tố tụng sẽ được quan tâm hơn, sự phối hợp giữa Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh với các cơ quan tiến hành tố tụng chặt chẽ hơn, quyền được Trợ giúp viên/Luật sư bào chữa/bảo vệ của người được TGPL trong các vụ án hình sự, dân sự, hành chính được đảm bảo./.

Nguồn http://stp.kiengiang.gov.vn