Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

Tờ gấp pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Bạn và một số chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính

(09:14 | 16/12/2019)

Người khuyết tật có khó khăn về tài chính khi gặp phải những vướng mắc về pháp luật hoặc cần người bào chữa, bảo vệ, người đại diện trước cơ quan có thẩm quyền khi không thể tự mình giải quyết được thì hãy đến Trung tâm trợ giúp pháp lý (TGPL) nhà nước để được cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí.

( Xem và tải nội dung Tờ gấp dưới đây)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; TO GAP NGUOI KHUYET TAT -2021.JPG