Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

Tờ gấp pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Tờ gấp pháp luật: Bạn và một số quy định của pháp luật về thừa kế trong Bộ luật dân sự 2015

(14:48 | 01/12/2017)

Sinh – Lão – Bệnh – Tử vốn là quy luật bất biến của cuộc sống. Ai rồi cũng phải đến lúc mất đi, bỏ lại người thân và những tài sản tạo lập được lúc sinh thời. Tài sản của người chết (di sản) sau đó sẽ được chuyển dịch sang cho người còn sống trong một thời hiệu nhất định, quá trình đó gọi chung là thừa kế. Vậy ai sẽ là người được thừa kế; thừa kế theo di chúc và theo pháp luật giống, khác nhau như thế nào? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu.