Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

Tư vấn pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được miễn án phí?

(09:36 | 17/03/2022)

             Bà Thị Mai hỏi: tôi là người dân tộc khmer ở xã Bình Giang huyện Hòn Đất tỉnh Kiên Giang, hiện đang có vụ kiện tranh chấp đất đai tại Toà án. Vậy, tôi có được trợ giúp pháp lý và miễn nộp tiền tạm ứng án phí, án phí?

 

        Vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được xác định theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ như: Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021, Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2017, Quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 20/6/2017, Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Ủy ban Dân tộc.

        Theo chính sách hiện hành, người dân tộc thiểu số (ngoài dân tộc kinh) thường xuyên sinh sống (đã đăng ký thường trú hoặc đăng ký tạm trú) ở xã hoặc thôn, ấp thuộc một trong các vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được hưởng nhiều chính sách ưu đãi. Trong đó, có trợ giúp pháp lý miễn phí và miễn tiền tạm ứng án phí, án phí.

          Trường hợp của bà Mai, là người dân tộc thiểu số (khmer) đang cư trú tại xã Bình Giang là xã đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 861/QĐ-TTg nên được trợ giúp pháp lý miễn phí và miễn nộp tiền tạm ứng án phí, án phí Toà án theo Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14.

          Tuy nhiên, khi các xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, sẽ không còn là xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nữa, đồng nghĩa với chính sách này không còn được thực hiện.

Trần Khánh