Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

Tư vấn pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Xác nhận thông tin về cư trú

(08:59 | 03/11/2021)

          Hỏi: Thu hồi sổ hộ khẩu, công dân có phải yêu cầu xác nhận thông tin về nới cư trú?

          Trả lời:

          Khi thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến thông tin nhân thân của cá nhân trong trường hợp sổ hộ khẩu bị thu hồi thì công dân được quyền yêu cầu xác nhận thông tin về cư trú (khoản 3 Điều 8 Luật Cư trú năm 2020).

         Công dân trực tiếp đến cơ quan đăng ký cư trú trong cả nước không phụ thuộc vào nơi cư trú của công dân để đề nghị cấp xác nhận thông tin về cư trú (Công an cấp xã; Công an cấp huyện ở nơi không có đơn vị hành chính cấp xã) hoặc Gửi yêu cầu xác nhận thông tin về cư trú qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú.

         Xác nhận thông tin về cư trú có giá trị 06 tháng kể từ ngày cấp đối với trường hợp người không có nơi thường trú, nơi tạm trú; có giá trị 30 ngày kể từ ngày cấp đối với trường hợp khác (Điều 17 Thông tư 55/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an).

Trần Khánh