Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

Tư vấn pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Học sinh vi phạm an toàn giao thông, nhà trường xếp loại hạnh kiểm gì?

(07:18 | 13/07/2021)

          Hỏi: Học sinh vi phạm an toàn về giao thông, nhà trường xếp loại hạnh kiểm gì?

          Trả lời:

          Khi học sinh vi phạm quy định về an toàn giao thông, bên cạnh việc bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định, học sinh còn bị nhà trường áp dụng Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 4, học sinh “vi phạm an toàn giao thông” sẽ bị xếp loại hạnh kiểm yếu.

           Không chỉ có xếp loại hạnh kiểm, nhà trường thường xuyên phải quan tâm giáo dục đạo đức cho học sinh, trong đó đạo đức về an toàn khi tham gia giao thông đường bộ được coi trọng; giáo dục cho học sinh về hiện nội quy, điều lệ, quy chế của cơ sở giáo dục, chấp hành quy định của pháp luật.

Trần Khánh