Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

Tư vấn pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Từ ngày 01/7/2021 thu hồi Sổ hộ khẩu trong trường hợp nào?

(14:45 | 07/07/2021)

      Hỏi: Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú sẽ bị thu hồi trong trường hợp nào theo Luật Cư trú?

      Trả lời:

      Trước đây, khi thực hiện giao dịch một công việc nào đó, công dân có nghĩa vụ phải xuất trình Sổ hộ khẩu để xác nhận các thông tin nhân thân của cá nhân. Nhưng nay, theo quy định của Luật Cư trú năm 2020 thì từ ngày 01/7/2021, việc khai thác thông tin của cá nhân được thực hiện thông qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

      Cũng từ ngày 01/7/2021 khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú sẽ thu hồi Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã cấp và không cấp mới, cấp lại Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú.

      Còn lại các trường hợp khác, Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ xác nhận về cư trú theo quy định cho đến hết ngày 31/12/2022. Trường hợp thông tin trong Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khác với thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú thì sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú.

Trần Khánh