Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

Tư vấn pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Phạm nhân có tiền án, tiền sự có được đặc xá

(08:07 | 19/04/2021)

      Hỏi: Em tôi trước đây đã có tiền án và hiện đang chấp hành hình phạt tù. Vậy, trường hợp này em tôi có được xem xét đặc xá; nếu được đặc xá thì mỗi năm thực hiện bao nhiêu lần?

      Trả lời:

      Luật Đặc xá năm 2018 quy định không ấn định số lần đặc xá trong một năm mà sẽ do Chủ tịch nước xem xét, quyết định nhân sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước hoặc trong trường hợp đáp ứng yêu cầu đối nội, đối ngoại của Nhà nước (Điều 5).

      Các trường hợp không được đề nghị đặc xá bao gồm (Điều 12):

      - Bị kết án phạt tù về tội tại các Chương về “tội xâm phạm an ninh quốc gia và các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh”;

      - Bản án, phần bản án hoặc quyết định của Tòa án đối với người đó đang bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm theo hướng tăng nặng trách nhiệm hình sự;

      - Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi phạm tội khác;

      - Trước đó đã được đặc xá;

      - Có từ 02 tiền án trở lên;

      - Trường hợp khác do Chủ tịch nước quyết định.

Trần Khánh