Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

Tư vấn pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Đình chỉ, tạm đình chỉ áp dụng biện pháp xử lý hành chính

(15:46 | 23/02/2021)

          Hỏi: Đình chỉ hoặc tạm đình chỉ áp dụng biện pháp xử lý hành chính được thực hiện trong những trường hợp nào?

          Trả lời:

        Theo Pháp lệnh 09/2014/UBTVQH13 ngày 20/01/2014 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân, đình chỉ hoặc tạm đình chỉ áp dụng biện pháp xử lý hành chính được áp dụng trong những trường hợp sau đây:

        Người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính được xem xét đình chỉ khi có một trong các căn cứ như: hết thời hiệu áp dụng biện pháp xử lý hành chính, người bị đề nghị đã chết, người bị đề nghị không thuộc đối tượng áp dụng biện pháp xử lý hành chính, người bị đề nghị đang chấp hành hình phạt tù,…(khoản 1 Điều 15).

        Tạm đình chỉ áp dụng biện pháp xử lý hành chính khi có một trong các căn cứ sau: hành vi của người bị đề nghị có dấu hiệu tội phạm và đang xem xét xử lý hình sự về hành vi đó, người bị mắc bệnh hiểm nghèo hoặc có tình tiết mới về tình trạng sức khỏe tâm thần của người bị đề nghị cần được trưng cầu giám định (khoản 2 Điều 15).

        Thẩm phán được phân công có quyền quyết định đình chỉ hoặc tạm đình chỉ. Căn cứ quyết định đình chỉ, cơ quan đề nghị xóa sổ thụ lý; khi căn cứ tạm đình chỉ không còn, Tòa án sẽ mở lại phiên họp để xem xét, quyết định việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

Trần Khánh