Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

Tư vấn pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Rút ngắn thời gian thử thách đối với người được hưởng án treo

(07:22 | 01/02/2021)

      Hỏi: Người được hưởng án treo được xem xét rút ngắn thời gian thử thách trong những trường hợp nào? 

      Trả lời:

      Điều 89 Luật Thi hành án hình sự năm 2019 quy định: Người được hưởng án treo khi đủ các điều kiện sau đây được đề nghị rút ngắn thời gian thử thách: (i) Đã chấp hành được một phần hai thời gian thử thách; (ii) Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo đã chấp hành nghiêm chỉnh, tích cực học tập, lao động, sửa chữa lỗi lầm hoặc lập thành tích trong lao động, bảo vệ an ninh, trật tự được cơ quan nhà nước có thẩm quyền khen thưởng.

      Chỉ được xét rút ngắn thời gian thử thách mỗi năm 01 lần, mỗi lần từ 01 tháng đến 01 năm. Trường hợp thời gian thử thách còn lại không quá 01 tháng hoặc người được hưởng án treo lập công hoặc bị bệnh hiểm nghèo thì có thể được rút ngắn hết thời gian thử thách còn lại. Người được hưởng án treo có thể được rút ngắn thời gian thử thách nhiều lần, nhưng phải bảo đảm thực tế đã chấp hành ba phần tư thời gian thử thách.

      Trường hợp người được hưởng án treo đã được rút ngắn thời gian thử thách nhưng sau đó vi phạm nghĩa vụ và bị Tòa án quyết định buộc phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo thì thời gian thử thách đã được rút ngắn không được tính để trừ vào thời gian chấp hành án phạt tù.

Trần Khánh