Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

Tư vấn pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Cải chính chữ đệm “Nhả” thành “Nhã”

(07:16 | 22/01/2021)

       Con của ông C hiện nay đã 6 tháng tuổi, cháu tên là Trần Nhã Quyên. Tuy nhiên, khi đăng ký khai sinh cán bộ hộ tịch lại ghi nhầm thànhTrần Nhả Quyên theo phát âm của người địa phương. Vậy, có cơ sở để cải chính hộ tịch trong Giấy khai sinh, để con của ông C có được họ và tên có ý nghĩa như dự định ban đầu?

      Trả lời:

      - Việc cải chính hộ tịch chỉ được giải quyết sau khi xác định có sai sót khi đăng ký hộ tịch, không cải chính nội dung trên giấy tờ hộ tịch đã được cấp hợp lệ nhằm hợp thức hóa thông tin trên hồ sơ, giấy tờ cá nhân khác; sai sót trong đăng ký hộ tịch là sai sót của người đi đăng ký hộ tịch hoặc sai sót của cơ quan đăng ký hộ tịch (Điều 17 Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020).

      - Người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch nộp tờ khai theo mẫu quy định (Công văn số 1288/HTQTCT-HT ngày 15/9/2016) và giấy tờ liên quan cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi.

      - Trong thời hạn không quá 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định, nếu thấy việc thay đổi, cải chính hộ tịch là có cơ sở, phù hợp với quy định của pháp luật thì công chức tư pháp - hộ tịch phải báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu. Trường hợp thay đổi, cải chính hộ tịch liên quan đến Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn thì công chức tư pháp - hộ tịch ghi nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch vào Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn (Điều 27; Điều 28 Luật hộ tịch 2014).

      Căn cứ vào những quy định nêu trên, công chức hộ tịch sẽ tra cứu lại hồ sơ đăng ký khai sinh của Quyên, nếu có căn cứ cho rằng có sai sót của cơ quan đăng ký hộ tịch hoặc sai sót của người đi đăng ký khai sinh thì có cơ sở cải chính chữ đệm “Nhả” thành “Nhã”. Ngược lại, nếu không có sai sót thì yêu cầu cải chính không được chấp nhận.

Trần Khánh