Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

Tư vấn pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại của người dưới 15 tuổi

(07:45 | 28/12/2020)

        A là học sinh lớp 6 (12 tuổi), đánh B gây thương tích trong giờ ra chơi của nhà trường. Vậy, trách nhiệm bồi thường thiệt hại là của nhà trường hay cha mẹ A; nếu phải giải quyết tranh chấp vụ kiện tại Tòa thì những ai sẽ phải tham gia?

          Về trách nhiệm bồi thường, Điều 599 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: Người chưa đủ mười lăm tuổi trong thời gian trường học trực tiếp quản lý mà gây thiệt hại thì trường học phải bồi thường thiệt hại xảy ra.

          Nếu trường học chứng minh được mình không có lỗi trong quản lý (đã xử lý nghiêm như: cảnh cáo, thông báo đến phụ huynh để có biện pháp giáo dục… nhưng học sinh vẫn vi phạm) thì không phải bồi thường mà trách nhiệm bồi thường thuộc về cha, mẹ, người giám hộ của người dưới mười lăm tuổi.

         Về tư cách tham gia tố tụng: Trường học tham gia tố tụng với tư cách “Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan” trong vụ án, mà người đại diện theo pháp luật là hiệu trưởng; cha, mẹ A tham gia với tư cách là bị đơn.

Trần Khánh