Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

Tư vấn pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Người mất năng lực hành vi dân sự có được hưởng di sản thừa kế?

(15:26 | 20/11/2020)

       Hỏi: Người mất năng lực hành vi dân sự có quyền được hưởng di sản thừa kế?

      Trả lời: Theo quy định của Bộ Luật Dân sự năm 2015, cá nhân có quyền hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật. Người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết (Điều 609, Điều 613).

      Như vậy, người mất năng lực hành vi dân sự vẫn có quyền hưởng di sản thừa kế như những người bình thường khác. Tuy nhiên, do là người mất năng lực hành vi dân sự  nên cần phải có người giám hộ để thực hiện việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho họ. Người giám hộ không được đem tài sản của người được giám hộ tặng cho người khác. Mọi giao dịch dân sự giữa người giám hộ với người được giám hộ có liên quan đến tài sản của người được giám hộ đều vô hiệu, trừ trường hợp giao dịch được thực hiện vì lợi ích của người được giám hộ và có sự đồng ý của người giám sát việc giám hộ (Điều 47, Điều 59).

Trần Khánh