Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

Tư vấn pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Thời hiệu áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

(07:22 | 19/10/2020)

      Hỏi: Thời hiệu áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn được tính như thế nào?

      Trả lời:

     Theo điểm a khoản 2 Điều 6 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, thời hiệu áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với từng hành vi được quy định cụ thể như sau:

      - 03 tháng, kể từ ngày đối tượng có hành vi sử dụng ma túy bị phát hiện đối với người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên có nơi cư trú ổn định;

      - 06 tháng, kể từ ngày thực hiện hành vi vi phạm đối người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm nghiêm trọng do cố ý hoặc kể từ ngày thực hiện lần cuối một trong những hành vi vi phạm hành chính đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi và người từ đủ 18 tuổi trở lên đã bị xử phạt vi phạm hành chính hai lần trong 06 tháng về một trong các hành vi xâm phạm tài sản của cơ quan, tổ chức; tài sản, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của công dân hoặc người nước ngoài; vi phạm trật tự, an toàn xã hội mà lại tiếp tục thực hiện một trong các hành vi vi phạm nêu trên đến lần thứ ba; 

      - 01 năm, kể từ ngày thực hiện hành vi vi phạm đối với người từ đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý.

Trần Khánh