Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

Tư vấn pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Miễn chấp hành đưa vào trường giáo dưỡng trong trường hợp nào?

(07:57 | 28/09/2020)

         Hỏi: Trường hợp nào được miễn chấp hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng?

          Trả lời:

         Căn cứ khoản 2 Điều 111 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định: Người phải chấp hành quyết định nhưng chưa đưa vào trường giáo dưỡng được miễn chấp hành quyết định trong các trường hợp sau:

        - Mắc bệnh hiểm nghèo có chứng nhận của bệnh viện;

        - Trong thời gian hoãn chấp hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng mà người đó có tiến bộ rõ rệt trong việc chấp hành pháp luật hoặc lập công hoặc không còn nghiện ma túy;

        - Đang mang thai có chứng nhận của bệnh viện.

       Hồ sơ, thủ tục gồm: Đơn xin miễn chấp hành quyết định nêu rõ lý do; chứng nhận của bệnh viện cấp huyện trở lên khi người phải chấp hành quyết định đang mắc bệnh hiểm nghèo hoặc xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân từ cấp xã trở lên về việc có tiến bộ rõ rệt trong việc chấp hành pháp luật hoặc có giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân từ cấp huyện trở lên về việc lập công hoặc chứng nhận của bệnh viện về tình trạng đang mang thai.

       Người phải chấp hành hoặc người đại diện hợp pháp của họ làm đơn gửi Trưởng Công an cấp huyện nơi Tòa án nhân dân đã ra quyết định để đề nghị Tòa án xem xét, quyết định miễn (khoản 2 Điều 13 Nghị định số 02/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ).

Trần Khánh