Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

Tư vấn pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Chờ giải quyết theo thủ tục giám đốc thẩm, có được hoãn thi hành bản án?

(07:23 | 13/08/2020)

      Hỏi: Trong thời gian chờ xem xét lại bản án theo thủ tục giám đốc thẩm, người phải thi hành án có được hoãn thi hành bản án?

      Trả lời:

      Điều 332 Bộ Luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định: Người có thẩm quyền kháng nghị bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án có quyền yêu cầu hoãn thi hành bản án, quyết định để xem xét việc kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm. Việc hoãn thi hành bản án, quyết định được thực hiện theo quy định của pháp luật thi hành án dân sự.

      Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (được sửa đổi, bổ sung năm 2014) quy định: Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định hoãn thi hành án khi nhận được yêu cầu hoãn thi hành án của người có thẩm quyền kháng nghị ít nhất 24 giờ trước thời điểm cưỡng chế thi hành án đã được ấn định trong quyết định cưỡng chế. Trường hợp cơ quan thi hành án nhận được yêu cầu hoãn thi hành án của người có thẩm quyền kháng nghị ít hơn 24 giờ trước thời điểm cưỡng chế đã được ấn định trong quyết định cưỡng chế thi hành án thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự có quyền quyết định hoãn thi hành án khi xét thấy cần thiết.

      Theo quy định trên, nếu Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao hoặc Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao có yêu cầu hoãn thi hành bản án thì mới được xem xét hoãn.

Trần Khánh