Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

Tư vấn pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Tên con phải bằng tiếng Việt, không quá dài, khó sử dụng

(14:33 | 05/08/2020)

       Hỏi: Tôi là người Việt Nam, chồng tôi là người nước ngoài nhưng đã nhập quốc tịch Việt Nam. Chúng tôi chuẩn bị đón con đầu lòng nhưng không biết phải đặt họ và tên con như thế nào mới đúng quy định của pháp luật?

 

      Trả lời: Trường hợp bạn, vợ chồng đều là công dân Việt Nam, có quốc tịch Việt Nam nên khi đặt tên cho con phải tuân theo pháp luật Việt Nam.  

      Quyền có họ, tên được Điều 26 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định tên của công dân Việt Nam phải bằng tiếng việt hoặc tiếng dân tộc khác của Việt Nam; không đặt tên bằng số, bằng một ký tự mà không phải là chữ; việc đặt tên bị hạn chế trong trường hợp xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác hoặc trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự Việt Nam.

      Điều 6 Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định việc xác định họ, dân tộc, đặt tên cho trẻ em phải phù hợp với pháp luật và yêu cầu giữ gìn bản sắc dân tộc, tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp của Việt Nam; không đặt tên quá dài, khó sử dụng.

      Trường hợp cha, mẹ không thỏa thuận được về họ, dân tộc, quê quán của con khi đăng ký khai sinh thì họ, dân tộc, quê quán của con được xác định theo tập quán nhưng phải bảo đảm theo họ, dân tộc, quê quán của cha hoặc mẹ.

Nguyễn Thúy Lan