Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

Tư vấn pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc

(08:52 | 21/07/2020)

       Hỏi: Trường hợp nào bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc?

       Trả lời:

      Theo Luật Xử lý vi phạm hành chính: đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc là biện pháp xử lý hành chính áp dụng đối với người có hành vi vi phạm pháp luật nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, nhằm mục đích giúp họ lao động, học văn hóa, học nghề, sinh hoạt dưới sự quản lý của cơ sở giáo dục bắt buộc với thời hạn áp dụng từ 06 tháng đến 24 tháng (Điều 93).

      Đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc được áp dụng đối với người vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn xã hội nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thuộc một trong các trường hợp sau:

      - Thực hiện hành vi xâm phạm tài sản của tổ chức trong nước, nước ngoài hoặc sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của công dân, của người nước ngoài;

      - Vi phạm trật tự, an toàn xã hội 02 lần trở lên trong 06 tháng nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc chưa bị áp dụng biện pháp này nhưng không có nơi cư trú ổn định.

      Không áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc đối với các trường hợp: người không có năng lực trách nhiệm hành chính là người đang mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình; người chưa đủ 18 tuổi; nữ trên 55 tuổi, nam trên 60 tuổi; người đang mang thai có chứng nhận của bệnh viện; phụ nữ hoặc người duy nhất đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi được Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận (Điều 94).

Trần Khánh