Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

Tư vấn pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Án phí không có giá ngạch

(13:18 | 17/07/2020)

      Hỏi: Án phí không có giá ngạch được áp dụng đối với những trường hợp nào?

      Trả lời:

      Theo Điều 27 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định về mức thu, miển, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành: những tranh chấp được áp dụng án phí không có giá ngạch, gồm:

      - Tranh chấp về đòi tài sản cho mượn, cho ở nhờ;

      - Tranh chấp về quyền sở hữu tài sản và tranh chấp về quyền sử dụng đất mà Tòa án không xem xét giá trị, chỉ xem xét quyền sở hữu tài sản và tranh chấp về quyền sử dụng đất của ai;

     - Tranh chấp về hợp đồng mua bán tài sản, chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà một bên yêu cầu công nhận hợp đồng và một bên yêu cầu tuyên bố hợp đồng vô hiệu và đều không có yêu cầu gì khác;

      - Đối với vụ án hôn nhân và gia đình mà vợ, chồng không có tranh chấp về việc chia tài sản chung;

      - Tranh chấp liên quan đến nghĩa vụ cấp dưỡng;

     - Tranh chấp liên quan đến chia tài sản chung, di sản thừa kế mà Tòa án xác định tài sản chung, di sản thừa kế mà đương sự yêu cầu chia không phải là tài sản của họ.

Trần Khánh