Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

Tư vấn pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Lãi suất đối với hợp đồng vay tài sản

(07:20 | 13/07/2020)

       Năm 2014, A cho B vay 20 triệu đồng, lãi suất 3%/tháng, thời hạn vay 02 năm. Sáu tháng đầu, B trả lãi đầy đủ, nhưng sau đó lấy lý do hoàn cảnh gia đình khó khăn, làm ăn thất bát nên ngưng không trả lãi nữa. Từ đó đến nay, A nhiều lần đòi B trả cả gốc và lãi, nhưng B khất lần không chịu trả. Vậy, A có quyền khởi kiện B để đòi nợ; nếu Tòa thụ lý giải quyết thì phần lãi suất sẽ tính như thế nào?

       Trả lời:

       Thời hiệu khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản là 03 năm, kể từ khi bên vay không thực hiện nghĩa vụ. Tuy nhiên, thời hiệu khởi kiện được tính lại từ đầu trong các trường hợp sau: bên có nghĩa vụ đã thừa nhận một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ của mình đối với người khởi kiện; bên có nghĩa vụ thừa nhận hoặc thực hiện xong một phần nghĩa vụ của mình đối với người khởi kiện; các bên đã tự hoà giải với nhau (Điều 157 Bộ luật Dân sự năm 2015). Như vậy, thời hiệu khởi kiện trong vụ án trên sẽ được tính lại từ đầu, mặc dù đã quá 03 năm (từ năm 2016) bên vay không thực hiện nghĩa vụ.

       Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐTP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm: Hợp đồng vay tài sản giữa A và B được xác lập trước ngày 01-01-2017 và hợp đồng đang được thực hiện (B chưa trả xong nợ vay) mà lãi, lãi suất không phù hợp với quy định của BLDS năm 2015 nên áp dụng quy định của BLDS năm 2005 để giải quyết (khoản 1 Điều 2).

       Hợp đồng vay trong trường hợp này có thỏa thuận lãi (3%/tháng) khi đến hạn B trả không đầy đủ nên lãi, lãi suất được xác định như sau:

       Lãi trên nợ gốc trong hạn chưa trả theo lãi suất thỏa thuận nhưng không vượt quá 150% lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm xác lập hợp đồng tương ứng với thời gian vay chưa trả lãi. Cụ thể: tiền lãi trên nợ gốc trong hạn chưa trả = 20 triệu đồng x 1,125%/tháng (lãi theo Ngân hàng Nhà nước là 0,75%/tháng)  x 18 tháng (thời hạn vay 24 tháng, đã trả lãi được 06 tháng).

       Lãi trên nợ gốc quá hạn chưa trả theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm trả nợ tương ứng với thời gian chậm trả. Cụ thể: tiền lãi trên nợ gốc quá hạn chưa trả = 20 triệu đồng x 0,75%/tháng (lãi theo Ngân hàng Nhà nước là 9%/năm) x 48 tháng (từ tháng 01/2016 đến tháng 01/2020).

       Khi xác định lãi, lãi suất theo hướng dẫn tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, Tòa án không được tính lãi trên nợ lãi chưa trả (khoản 2, 3 Điều 4).

Trần Khánh