Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

Tư vấn pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe

(14:54 | 10/07/2020)

       Hỏi: Chủ xe mô tô, xe gắn máy khi tham gia giao thông có bắt buộc phải mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự?

       Trả lời:

      Theo khoản 1 Điều 4 Thông tư số 22/2016/TT-BTC ngày 16 tháng 02 năm 2016 thì chủ xe cơ giới tham gia giao thông bắt buộc phải tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự theo quy định tại Thông tư này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

      Xe cơ giới bao gồm: ……., xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy và các loại xe cơ giới tương tự có tham gia giao thông.

      Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy không có hoặc không mang theo Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực (điểm a khoản 2 Điều 21 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ).

Trần Khánh