Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

Tư vấn pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Người chấp hành án trong trường hợp nào có quyền thay đổi nơi cư trú?

(08:15 | 22/06/2020)

          Hỏi: Người được hưởng án treo, người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ được quyền thay đổi nơi cư trú?

      Trả lời:

      Điều 3 Thông tư số 64/2019/TT-BCA ngày 28 tháng 11 năm 2019 của Bộ Công an quy định người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người được hoãn chấp hành án phạt tù, người được hưởng án treo, người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ  được xem xét, giải quyết thay đổi nơi cư trú nếu đảm bảo các yêu cầu sau:

      1. Bảo đảm các yêu cầu theo quy định của pháp luật về cư trú.

      2. Có lý do chính đáng mà phải thay đổi nơi cư trú, thuộc một trong các trường hợp sau:

      a) Đang sinh sống cùng gia đình mà gia đình chuyển cư trú sang nơi khác;

      b) Chuyển đến nơi cư trú với vợ hoặc chồng sau khi kết hôn; chuyển nơi cư trú khác sau khi ly hôn;

     c) Chuyển đến nơi cư trú cùng cha, mẹ, ông, bà, con để thực hiện nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng trong trường hợp cha, mẹ, ông, bà, con bị bệnh hiểm nghèo mà không có người khác chăm sóc, nuôi dưỡng hoặc trường hợp già yếu không nơi nương tựa;

     d) Chuyển đến nơi cư trú khác để đảm bảo việc công tác, học tập;

     đ) Không còn nơi cư trú vì bị giải tỏa, thiên tai, hỏa hoạn, địch họa;

     e) Buộc phải bán nhà để khắc phục hậu quả hoặc đảm bảo cuộc sống;

     g) Vì lý do dịch bệnh hoặc đảm bảo yêu cầu về quốc phòng an ninh;

     h) Các trường hợp khác do Cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an quyết định.

     3. Nơi cư trú chuyển đến phải có địa chỉ cụ thể, rõ ràng, ổn định lâu dài.

    4. Việc giải quyết thay đổi nơi cư trú của người chấp hành án phải đảm bảo không làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự; đảm bảo yêu cầu của công tác quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án và việc ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng của người chấp hành án.

     Về thủ tục: Người chấp hành án viết đơn xin thay đổi nơi cư trú nộp cho Công an cấp xã nơi đang thực hiện quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án (nơi đi). Đơn xin thay đổi nơi cư trú phải nêu rõ lý do thay đổi nơi cư trú (Điều 4).

Trần Khánh