Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

Tư vấn pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Miễn chấp hành đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

(08:31 | 19/06/2020)

       Hỏi: Những trường hợp nào được miễn chấp hành đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc?

       Trả lời:

       Theo khoản 2 Điều 18 Nghị định 221/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc thì người phải chấp hành quyết định nhưng chưa đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được miễn chấp hành thuộc một trong các trường hợp sau đây:

       (i)Mắc bệnh hiểm nghèo có chứng nhận của bệnh viện;

       (ii) Trong thời gian được hoãn chấp hành quyết định mà người đó có tiến bộ rõ rệt trong việc chấp hành pháp luật hoặc lập công hoặc không còn nghiện ma túy;

       (iii) Đang mang thai có chứng nhận của bệnh viện.

      “Người tiến bộ rõ rệt là người tích cực lao động, học tập, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận. Người lập công là người dũng cảm cứu người, cứu được tài sản của Nhà nước, của tập thể hoặc của người khác và được Ủy ban nhân dân cấp xã khen thưởng”.

       Về hồ sơ, thủ tục: Người phải chấp hành hoặc người đại diện hợp pháp của họ làm Đơn đề nghị miễn, kèm theo đơn là tài liệu chứng minh thuộc diện được miễn và nộp cho Tòa án nhân dân cấp huyện nơi ra quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Trần Khánh