Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

Tư vấn pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Trường hợp nào bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng?

(08:52 | 17/06/2020)

      Hỏi: Trường hợp nào bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng?

 

       Trả lời:

       Theo Luật Xử lý vi phạm hành chính, đưa vào trường giáo dưỡng là biện pháp xử lý hành chính áp dụng đối với người có hành vi vi phạm pháp luật, nhằm mục đích giúp họ học văn hóa, học nghề, lao động, sinh hoạt dưới sự quản lý, giáo dục của nhà trường với thời hạn áp dụng từ 06 tháng đến 24 tháng (Điều 91).

       Cụ thể, áp dụng đối với cá nhân vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn xã hội mà không phải là tội phạm trong các trường hợp sau:

       - Người từ đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý;

       - Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm rất nghiêm trọng do vô ý hoặc tội phạm nghiêm trọng do cố ý mà trước đó đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

       - Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi thực hiện hành vi trộm cắp, lừa đảo, đánh bạc, gây rối trật tự công cộng (từ 02 lần trong 06 tháng) mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự và trước đó đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

       Không áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng đối với các trường hợp sau đây: (i) Người không có năng lực trách nhiệm hành chính; (ii) Người đang mang thai có chứng nhận của bệnh viện; (iii) Phụ nữ hoặc người duy nhất đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận (Điều 92).

Trần Khánh