Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

Tư vấn pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Nộp phạt tại chỗ khi vi phạm giao thông đường bộ

(07:51 | 09/06/2020)

       Hỏi: Trường hợp nào người bị xử phạt vi phạm giao thông đường bộ được nộp phạt trực tiếp?

       Trả lời: Theo Điều 56 Luật Xử lý vi phạm hành chính, mức phạt dưới 250.000 đồng đối với cá nhân sẽ thuộc trường hợp xử phạt mà không cần lập biên bản, người vi phạm nộp tiền phạt tại chỗ cho cảnh sát giao thông trực tiếp xử lý vi phạm và người có thẩm quyền xử phạt phải ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại chỗ, đồng thời giao cho người vi phạm 01 bản. Người thu tiền phải nộp số tiền về Kho bạc nhà nước hoặc nộp vào tài khoản Kho bạc nhà nước trong 02 ngày làm việc kể từ ngày thu.

Nguyễn Thúy Lan