Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

Tư vấn pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Giấy bảo hiểm xe máy ghi thiếu thông tin có giá trị sử dụng?

(12:57 | 08/06/2020)

       Hỏi: Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe máy ghi thiếu thông tin số khung, số máy có hay không có giá trị sử dụng?

       Trả lời: Thông tư 22/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 của Bộ Tài chính quy định quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiệm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới quy định: “Doanh nghiệp bảo hiểm phải ghi đầy đủ các thông tin quy định trên Giấy chứng nhận bảo hiểm. Các thông tin ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm cấp cho chủ xe cơ giới phải trùng khớp với các thông tin trong các liên lưu tại doanh nghiệp bảo hiểm” (Điểm d, Khoản 5, Điều 6).

       Như vậy, nếu Giấy chứng nhận bảo hiểm ghi thiếu thông tin về số khung, số máy thì lỗi này thuộc về doanh nghiệp bảo hiểm, khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra thì doanh nghiệp vẫn phải bồi thường theo quy định.

      Trong quá trình sử dụng, nếu cảnh sát giao thông phát hiện Giấy chứng nhận bảo hiểm ghi thiếu một số thông tin, nhưng thông tin cơ bản đủ để xác định đúng chủ xe, số biển kiểm soát thì xem như trường hợp đã mua bảo hiểm đúng quy định, nhằm bảo đảm được quyền lợi chính đáng cho người dân.

Nguyễn Thúy Lan