Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

Tư vấn pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Ủy quyền thờ cúng liệt sĩ

(07:41 | 08/06/2020)

      Hỏi: Người đang thờ cúng liệt sĩ có được ủy quyền cho người khác thờ cúng  liệt sĩ không; nếu được ủy quyền thì thủ tục thực hiện như thế nào; người được ủy quyền được hưởng chế độ gì?

       Trả lời: 

       Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30 /7/2014 hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng quy định:

       - Trường hợp con liệt sĩ có nguyện vọng giao người khác thực hiện thờ cúng liệt sĩ thì người thờ cúng là người được con liệt sĩ thống nhất ủy quyền;

       - Trường hợp liệt sĩ không có hoặc không còn con hoặc có một con duy nhất nhưng người con đó bị hạn chế năng lực hành vi, mất năng lực hành vi, cư trú ở nước ngoài hoặc không xác định được nơi cư trú thì người thờ cúng là người được gia đình hoặc họ tộc liệt sĩ ủy quyền (khoản 1 Điều 2).

       Hồ sơ gồm có:

       - Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã (Mẫu LS7);

       - Biên bản ủy quyền (Mẫu UQ);

       - Hồ sơ liệt sĩ;

       - Quyết định trợ cấp thờ cúng liệt sĩ (Mẫu LS8).

      Theo quy định tại Điều 10 và khoản 5 Điều 11 Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013, người được ủy quyền thờ cúng liệt sĩ có trách nhiệm lập và gửi hồ sơ về Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú để được hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ.

Trần Khánh