Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

Tư vấn pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Hoãn chấp hành đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

(07:00 | 02/06/2020)

       Hỏi: Trường hợp nào được xem xét hoãn chấp hành quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc?

       Trả lời:

      Theo Điều 18 Nghị định 221/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc thì người phải chấp hành quyết định nhưng chưa đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được hoãn chấp hành quyết định trong các trường hợp sau đây:

       Đang ốm nặng có chứng nhận của bệnh viện; gia đình có khó khăn đặc biệt được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận. “Gia đình có khó khăn đặc biệt là gia đình gặp thiên tai, tai nạn, không có thu nhập phục vụ sinh hoạt hoặc có bố, mẹ, vợ hoặc chồng, con bị ốm nặng kéo dài, không có người chăm sóc mà người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là lao động duy nhất của gia đình đó và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận”.

       Về hồ sơ, thủ tục: Người phải chấp hành hoặc người đại diện hợp pháp của họ làm Đơn đề nghị hoãn, kèm theo đơn là tài liệu chứng minh thuộc diện được hoãn và nộp cho Tòa án nhân dân cấp huyện nơi ra quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Trần Khánh