Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

Tư vấn pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Trợ cấp thâm niên, phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên không phải chịu thuế thu nhập cá nhân

(08:17 | 28/05/2020)

       Cô Nguyễn Thị Q là giáo viên tiểu học có thời gian công tác đến nay đã 28 năm, bậc lương 4.98, mức lương thực lĩnh hàng tháng sau khi đã trừ đi các khoản đóng góp khoảng trên 9 triệu đồng. Vừa qua, kế toán nhà trường thông báo thu nhập chịu thuế năm 2019 của cô Q là 7.200.000 đồng, bao gồm cả phụ cấp ưu đãi nghề và trợ cấp thâm niên nhà giáo. Vậy, việc tính thuế thu nhập đối với cô Q có đúng quy định của pháp luật?

      Trả lời: Thuế thu nhận cá nhân được điều chỉnh bởi Luật Thuế thu nhận cá nhân và các văn bản hướng dẫn thi hành. Về trường hợp này, còn có văn bản chuyên ngành quy định như sau:

      - Căn cứ điểm b11 khoản 2, Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân.

      - Căn cứ Điều 3, Nghị định 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 07 năm 2011 của Chính phủ quy định về chế độ trợ cấp thâm niên đối với nhà giáo.

      - Căn cứ điểm a, điểm đ, khoản 1, Điều 2 Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập.

      Từ những căn cứ nêu trên, Tổng Cục thuế có hướng dẫn tại Công văn số 3899/TCT-TNCN ngày 29 tháng 8 năm 2017. Theo đó, các khoản trợ cấp thâm niên đối với nhà giáo, phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên, giảng viên đang trực tiếp giảng dạy thì không tính vào thu nhập chịu thuế. Trường hợp nhận được cao hơn mức quy định của cơ quan Nhà nước thì phần vượt phải tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công.

      Như vậy, sau khi trừ đi số tiền được hưởng trợ cấp thâm niên, phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên đang trực tiếp giảng dạy thì thu nhập của cô Q không vượt quá 9 triệu đồng/tháng (108 triệu/năm) là mức giảm trừ đối với bản thân nên không phải đóng thuế thu nhập cá nhân.

Trần Khánh