Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

Tư vấn pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Có được đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền đã được công chứng?

(15:20 | 10/01/2020)

      Năm 2018, ông C ủy quyền cho ông P tham gia giải quyết vụ kiện “Tranh chấp quyền sử dụng đất” theo Hợp đồng ủy quyền (HĐUQ) đã được công chứng tại Văn phòng công chứng M. Nay vụ kiện chưa giải quyết xong, nhưng ông P không muốn làm đại diện theo ủy quyền cho ông C trong vụ kiện nữa. Vậy, hành vi đơn phương chấm dứt HĐUQ của ông P có đúng quy định của pháp luật?

      Trả lời:

      “Hợp đồng uỷ quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được uỷ quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên uỷ quyền, bên uỷ quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định”.

      Về nguyên tắc cơ bản của giao dịch dân sự được Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định đó là: “Cá nhân, pháp nhân xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của mình trên cơ sở tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận” (Điều 3).

      Đối với  HĐUQ có công chứng (chứng thực) Luật Công chứng quy định: Việc công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng chỉ được thực hiện khi có sự thỏa thuận, cam kết bằng văn bản của tất cả những người đã tham gia hợp đồng, giao dịch đó; Việc công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng đó và do công chứng viên tiến hành (Điều 51).

      Như vậy, để đảm bảo quyền lợi và hài hòa lợi ích giữa các bên, ông C và ông P phải đến Văn phòng công chứng M để làm văn bản hủy bỏ HĐUQ đó.

Trần Khánh