Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

Tư vấn pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Chỉ định người bào chữa trong vụ án hình sự

(09:43 | 23/12/2019)

           Hỏi: Trường hợp nào bị can, bị cáo thuộc trường hợp chỉ định người bào chữa?

        Trả lời: Điều 76 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 quy định: Trong các trường hợp sau đây nếu người bị buộc tội, người đại diện hoặc người thân thích của họ không mời người bào chữa thì cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải chỉ định người bào chữa cho họ:

        Bị can, bị cáo về tội mà Bộ luật hình sự quy định mức cao nhất của khung hình phạt là 20 năm tù, tù chung thân, tử hình; Người bị buộc tội có nhược điểm về thể chất mà không thể tự bào chữa; người có nhược điểm về tâm thần hoặc là người dưới 18 tuổi.

        Cơ quan chỉ định bào chữa:  Tùy từng đối tượng, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải yêu cầu hoặc đề nghị Đoàn luật sư, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận cử người bào chữa cho họ.

        Ví dụ: A bị khởi tố về tội giết người. Trường hợp A là người được trợ giúp pháp lý theo quy định tại Điều 7 Luật Trợ giúp pháp lý (Người có công với cách mạng; Người thuộc hộ nghèo, cận nghèo...) thì cơ quan cơ quan điều tra chỉ định Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước cử người bào chữa. Trường hợp A là thành viên của tổ chức của Mặt trận thì chỉ định Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cử bào chữa viên nhân dân (nếu có) bào chữa. Trường hợp A không phải là người được trợ giúp pháp lý, không là thành viên của Mặt trận hoặc Mặt trận không có bào chữa viên nhân dân thì chỉ định Đoàn Luật sư phân công người bào chữa chỉ định.

Trần Khánh