Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

Tư vấn pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Người bị hại có phải chịu án phí hình sự phúc thẩm?

(07:14 | 11/09/2019)

Hỏi: Người bị hại phải chịu án phí hình sự phúc thẩm trong những trường hợp nào?

      Trả lời:

      Khoản 2 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Quy định Về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án:

      1. Bị hại kháng cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm trong trường hợp vụ án được khởi tố theo yêu cầu của bị hại nếu Tòa án cấp phúc thẩm giữ nguyên quyết định của bản án, quyết định sơ thẩm hoặc tuyên bố bị cáo không phạm tội.

      2. Trường hợp Tòa án cấp phúc thẩm hủy bản án, quyết định sơ thẩm để điều tra, xét xử lại hoặc đình chỉ vụ án thì người kháng cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

      3. Người kháng cáo rút đơn kháng cáo trước khi mở phiên tòa phúc thẩm hoặc tại phiên tòa phúc thẩm không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

      4. Người kháng cáo không phải chịu án phí phúc thẩm trong trường hợp yêu cầu kháng cáo của họ được Tòa án chấp nhận.

      Như vậy, bị hại chỉ phải chịu án phí hình sự phúc thẩm trong trường hợp bị hại kháng cáo bản án sơ thẩm nhưng Tòa án cấp phúc thẩm không chấp nhận yêu cầu kháng cáo và kèm theo điều kiện vụ án đó được khởi tố theo yêu cầu của bị hại. Còn lại những trường hợp khác thì không phải chịu án phí.

Trần Khánh