Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

Tư vấn pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Không đăng ký kết hôn, vợ có được thừa kế di sản của chồng?

(08:29 | 05/09/2019)

      Bà V.T.N (huyện An Minh) hỏi: vợ chồng tôi (tên B) chung sống với nhau đã lâu nhưng không có đăng ký kết hôn, không có con chung. Vừa qua, chồng tôi qua đời, không để lại di chúc nên trong gia đình có xích mích việc hưởng di sản thừa kế. Vậy, anh chị em bên chồng có quyền tranh chấp di sản thừa kế do chồng tôi để lại hay không?

      Trả lời:

      Đối với các trường hợp chung sống với nhau như vợ chồng trước ngày 03/01/1987 (thời điểm Luật Hôn nhân và gia đình năm 1986 có hiệu lực) mà không đăng ký kết hôn thì pháp luật vẫn công nhận là vợ chồng (còn gọi là hôn nhân thực tế). Trong trường hợp này, nếu một bên chết trước, thì bên vợ hoặc chồng còn sống được hưởng di sản của bên chết để lại theo quy định của pháp luật về thừa kế. Từ ngày 03/01/1987 chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn thì pháp luật không công nhận là vợ chồng, thế nên di sản của người đó sẽ được chia theo quy định của pháp luật.

      Nếu bà N và ông B chung sống với nhau trước ngày 03/01/1987 thì bà N được hưởng di sản thừa kế của ông B theo hàng thừa kế thứ nhất. Ngược lại, nếu chung sống với nhau từ ngày 03/01/1987 trở về sau thì di sản của ông B được chia theo hàng thừa kế thứ hai, anh em ruột của ông B được hưởng, bà N không được hưởng.

Trần Khánh