Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

Tư vấn pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Di sản dùng vào việc thờ cúng, người thừa kế có quyền bán?

(09:12 | 25/07/2019)

        Chị N.T.B (huyện An Biên) hỏi: Khi còn sống, bà N có nợ tôi và nhiều người khác một khoản tiền tương đối lớn. Sau khi bà N qua đời, các con của bà ấy đã bán hết tài sản của mẹ mình để thanh toán nợ, trừ căn nhà theo di chúc của bà N là để dành vào việc thờ cúng tổ tiên nhưng vẫn không đủ trả. Vậy, căn nhà ấy có được coi là tài sản để thực hiện nghĩa vụ của bà N, khi bà N còn sống hay không?

        Trả lời:

  Theo quy định tại Điều 645 Bộ luật Dân Sự năm 2015: Trường hợp người lập di chúc để lại một phần di sản dùng vào việc thờ cúng thì phần di sản đó không được chia thừa kế và được giao cho người đã được chỉ định trong di chúc quản lý để thực hiện việc thờ cúng. Trường hợp toàn bộ di sản của người chết không đủ để thanh toán nghĩa vụ tài sản của người đó thì không được dành một phần di sản dùng vào việc thờ cúng.

        Căn cứ vào quy định trên, căn nhà của bà N dùng vào việc thờ cúng tổ tiên cũng phải bán để thanh toán nợ.