Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

Tư vấn pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Được sinh con thứ ba, nếu đã có con bị dị tật

(16:45 | 16/07/2019)

       Chị Thái Thị Thu Thủy ở huyện Hòn Đất hỏi: Vợ chồng tôi kết hôn từ năm 2008, đến năm 2012 tôi sinh đôi được hai bé gái, nhưng không may khi cháu bị bệnh động kinh. Nay tôi muốn sinh thêm con thứ ba thì có vi phạm quy định về dân số không?

        Trả lời

        Theo Điều 2, Nghị định số 20/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số quy định những trường hợp không vi phạm quy định sinh một hoặc hai con: “Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu đã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, đã được Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận.”

        Nếu bệnh của con chị được Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận thuộc một trong 158 loại dị tật, bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền được quy định tại Danh mục ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BYT ngày 20/01/2014 của Bộ Y tế, thì anh chị được sinh thêm con thứ ba mà không vi phạm Pháp lệnh Dân số.

Dương Thị Tình