Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

Tư vấn pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Mẹ chết, con có phải trả nợ thay?

(16:32 | 10/06/2019)

Năm 2018, mẹ của anh Hùng (huyện An Biên) vay của bà Y 50 triệu đồng, hai bên có ký giấy giao nhận tiền. Vừa qua, mẹ của anh Hùng chết, bà Y đem biên nhận lại đòi khoản nợ 50 triệu đồng đã vay. Tuy nhiên, chị em anh Hùng không ai chịu đứng ra gánh vác khoản nợ này, với nhiều lý lẽ khác nhau. Vậy, ai là người trong số các con phải trả nợ thay mẹ của anh Hùng?

 

        Trả lời: Điều 615 Bộ Luật Dân sự năm 2015 quy định: “Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác”.

        Các nghĩa vụ tài sản và các khoản chi phí liên quan đến thừa kế được thanh toán theo Điều 658 có thứ tự sau đây: (1) Chi phí hợp lý theo tập quán cho việc mai táng; (2)Tiền cấp dưỡng còn thiếu; (3) Chi phí cho việc bảo quản di sản; (4) Tiền trợ cấp cho người sống nương nhờ; (5) Tiền công lao động; (6) Tiền bồi thường thiệt hại; (7) Thuế và các khoản phải nộp khác vào ngân sách nhà nước; (8) Các khoản nợ khác đối với cá nhân, pháp nhân; (9) Tiền phạt; (10) Các chi phí khác.

        Như vậy, di sản thừa của mẹ anh Hùng sẽ thực hiện các nghĩa vụ trên theo thứ tự, khoản nợ 50 triệu đồng chỉ được thực hiện sau khi những người hưởng di sản thừa kế đã thực hiện 7 nghĩa vụ trước, trả nợ có thứ tự thứ 8 (trừ trường hợp có người tuy không hưởng di sản nhưng tự nguyện đứng ra trả nợ thay). Toàn bộ 10 nghĩa vụ này (nếu có), người hưởng di sản thừa kế chỉ phải thực hiện trong phạm vi di sản thừa kế mà mẹ của anh Hùng để lại (nếu có) mà không phải bỏ tiền riêng của mình ra để thực hiện nghĩa vụ. Ngược lại, nếu mẹ của anh Hùng không để lại di sản thì chị em anh Hùng không phải thực hiện các nghĩa vụ theo Điều 658 Bộ luật Dân sự năm 2015.

Trần Khánh