Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

Tư vấn pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Cháu có được thừa kế tài sản của ông?

(12:55 | 29/05/2019)

Ông Nguyễn Văn Thanh (huyện Vĩnh Thuận) hỏi: Tôi năm nay 70 tuổi, có căn nhà xây diện tích 65m2 tại thị trấn Vĩnh Thuận. Năm 2018, tôi lập di chúc để lại căn nhà này cho đứa cháu nội, nhưng nghe có người nói cháu thuộc hàng thừa kế thứ hai, con mới là hàng thừa kế thứ nhất. Vậy, cháu có được hưởng thừa kế theo di chúc của tôi?  

        Trả lời: Cá nhân có quyền lập di chúc để lại tài sản của mình cho người khác, hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật.

        Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong trường hợp không có di chúc, di chúc không hợp pháp, người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc, người không có quyền nhận di sản hoặc từ chối nhận di sản. Vậy nên, cháu của ông có quyền thừa kế theo di chúc, hàng thừa kế chỉ áp dụng trong trường hợp thừa kế theo pháp luật.

        Để di chúc hợp pháp, ông có thể lựa chọn di chúc bằng văn bản không có người làm chứng (người lập di chúc tự viết), di chúc bằng văn bản có người làm chứng, di chúc bằng văn bản có công chứng, di chúc bằng văn bản có chứng thực.

        Di chúc gồm các nội dung chủ yếu sau: Ngày, tháng, năm lập di chúc; Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc; Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản; Di sản để lại và nơi có di sản. Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu, nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được ghi số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc. Trường hợp di chúc có sự tẩy xóa, sửa chữa thì người tự viết di chúc hoặc người làm chứng di chúc phải ký tên bên cạnh chỗ tẩy xoá, sửa chữa (Bộ luật Dân sự năm 2015).

Trần Khánh - Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Kiên Giang