Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

Tư vấn pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Sang tên để dễ vay vốn ngân hàng, bà có quyền đòi cháu trả lại đất?

(08:03 | 13/05/2019)

         Bà Nguyễn Thị Tum (huyện U Minh Thượng) hỏi: Vợ chồng tôi có 4 người con, đến nay đã có gia đình, ra ở riêng. Duy chỉ có P là cháu nội, được chúng tôi nuôi dưỡng từ nhỏ còn ở chung cùng ông bà. Năm 2018, chúng tôi sang tên cho P trên giấy tờ 10.000m2 đất, đồng thời nói rõ là để thuận tiện khi vay vốn ngân hàng. Tuy nhiên, sau khi có được Giấy chứng nhận QSDĐ, P lại đánh tiếng chuyển nhượng cho người khác. Vậy, tôi có quyền đòi lại QSDĐ đã tặng cho P không?

        Trả lời: Tặng cho tài sản có điều kiện được Điều 462 Bộ Luật Dân sự năm 2015 quy định:

        1. Bên tặng cho có thể yêu cầu bên được tặng cho thực hiện một hoặc nhiều nghĩa vụ trước hoặc sau khi tặng cho. Điều kiện tặng cho không được vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

        2. Trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ trước khi tặng cho, nếu bên được tặng cho đã hoàn thành nghĩa vụ mà bên tặng cho không giao tài sản thì bên tặng cho phải thanh toán nghĩa vụ mà bên được tặng cho đã thực hiện.

        3. Trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ sau khi tặng cho mà bên được tặng cho không thực hiện thì bên tặng cho có quyền đòi lại tài sản và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

        Giả thuyết rằng trong hợp đồng chuyển nhượng hoặc tặng cho QSDĐ có ghi “để thuận tiện khi vay vốn ngân hàng”, thì mục đích này không phải là “Tặng cho tài sản có điều kiện” theo quy định tại Điều 462 Bộ luật Dân sự năm 2015. Vậy nên, P có các quyền của người có QSDĐ theo quy định của Luật Đất đai, bà Tum chỉ có thể thương lượng trong gia đình hoặc nhờ tổ hòa giải để hòa giải. Trong trường hợp bà Tum có khởi kiện đòi lại QSDĐ tại tòa thì yêu cầu cũng rất khó được chấp nhận.

Trần Khánh