Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

Thông tin chuyên ngành

Xem với cỡ chữAA

Thông báo: Về việc giải thể Chi nhánh số 01 và Chi nhánh 02 thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Kiên Giang

(08:49 | 30/11/2018)

      Căn cứ Luật Trợ giúp pháp lý ngày 20 tháng 6 năm 2017 và Nghị định số 144/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý, ngày 22 tháng 11 năm 2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã ban hành Quyết định số 2646/QĐ-UBND về việc giải thể Chi nhánh số 1 - Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Kiên Giang và Quyết định số 2647/QĐ-UBND về việc giải thể Chi nhánh số 2 - Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Kiên Giang cụ thể như sau:

       1. Tên, địa chỉ trụ sở, số điện thoại của Chi nhánh số 1 và Chi nhánh số 2

       Chi nhánh số 1 - Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Kiên Giang.

       Địa chỉ: ấp Cạn Ngọn A, xã Thạnh Yên, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang.

       Số điện thoại:  02973883731.

       Chi nhánh số 2 - Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Kiên Giang.

       Địa chỉ: Khu nội ô, thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.

       Số điện thoại:  02973 654510.

       2. Ngày ra quyết định giải thể Chi nhánh số 1 và Chi nhánh số 2

       Ngày 22 tháng 11 năm 2018.

      3. Ngày chấm dứt hoạt động của Chi nhánh số 1 và Chi nhánh số 2

       Ngày 22 tháng 11 năm 2018

      Kể từ ngày 22 tháng 11 năm 2018 Chi nhánh số 1 và Chi nhánh số 2 chấm dứt hoạt động, các cơ quan, tổ chức và nhân dân trên địa bàn Chi nhán số 1 và Chi nhánh số 2 nếu có nhu cầu trợ giúp pháp lý hoặc trao đối công việc liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý, đề nghị liện hệ trực tiếp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Kiên Giang theo địa chỉ sau:

       Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Kiên Giang: Số 52 Hoàng Hoa Thám, phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

      Điện thoại: 02973861627- 02973962442 - 02973962804.

      Email: trungtamtgplkg@gmail.com.

                                                                                          GIÁM ĐỐC

                                                                                          Bùi Đức Độ