Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

Đảng – Đoàn thể

Xem với cỡ chữAA

Đại hội Chi bộ Trợ giúp pháp lý nhiệm kỳ 2020-2022

(15:28 | 10/10/2019)

         Thực hiện Kế hoạch công tác của Đảng ủy Sở Tư pháp, ngày 08/10/2019, Chi bộ Trung tâm Trợ giúp pháp lý (TGPL) tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ VI, nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đảng viên lần thứ V  (nhiệm kỳ 2017-2020) và thông qua phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022, đồng thời bầu ra Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ mới.

       Đại hội Chi bộ diễn ra trong không khí trang nghiêm và theo đúng trình tự, thủ tục được quy định. Đây là đại hội điểm Chi bộ thuộc Đảng ủy Sở tư pháp nên ngoài các đồng chí đảng viên trong Chi bộ còn có khách mời gồm đồng chí Nguyễn Văn Tuốt - Phó Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Lâm Minh Công - Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Sở Tư pháp; các đồng chí đảng ủy viên cùng các đồng chí đại diện Cấp ủy của các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở Tư pháp.

Toản cảnh Hội nghị

        Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Trung tâm TGPL đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị với nhiều kết quả đáng khích lệ. Chi bộ luôn bám sát chương trình, kế hoạch công tác của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Sở Tư pháp, kế hoạch công tác của ngành để xây dựng và tổ chức triển khai có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng Chi bộ được công nhận trong sạch, vững mạnh.

       Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị Quyết nhiệm kỳ 2020-2022 với nhiều nội dung then chốt, nhiều chỉ tiêu quan trọng cũng như các nhiệm vụ giải pháp nhằm thực hiện nghị quyết đạt hiệu quả. Đại hội bầu ra Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022 gồm 3 đồng chí: đồng chí Bùi Đức Độ - Giám đốc Trung tâm TGPL được bầu làm Bí thư Chi bộ; đồng chí Trần Duy Khoa - Phó Giám đốc Trung tâm làm Phó Bí thư; đồng chí Dương Thị Tình.- Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ được bầu làm Chi uỷ viên.

                  

                                               Đồng chí Bùi Đức Độ thông qua Nghị Quyết nhiệm kỳ 2020-2022

         Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Đảng ủy Sở Tư pháp, đồng chí Lâm Minh Công đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của Chi bộ; biểu dương những thành tích mà Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; chỉ đạo các đồng chí được bầu vào Chi ủy trong nhiệm kỳ tới tiếp tục bám sát Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Đảng ủy Sở Tư pháp để lãnh đạo đảng viên  hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, giữ vững danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh. 

Đồng chí Lâm Minh Công - Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại Đại hội

        Thay mặt chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022, đồng chí Bùi Đức Độ - Bí thư chi bộ trân trọng cảm ơn Đại hội đã tín nhiệm bầu ra Chi ủy và hứa quyết tâm lãnh đạo Chi bộ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

Dương Thị Tình