Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

Đảng – Đoàn thể

Xem với cỡ chữAA

Chi bộ trợ giúp pháp lý kết nạp đảng viên mới

(16:16 | 07/06/2019)

Ngày 03/06/2019, Chi bộ trợ giúp pháp lý tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Trần Tuấn Anh, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Kiên Giang.

     Tham dự buổi Lễ có đồng chí Trần Văn Khái, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở Tư pháp; đồng chí Bùi Đức Độ, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước cùng các đồng chí đảng viên trong Chi bộ.

Bí thư Chi bộ trao Quyết định kết nạp cho Đảng viên mới

     Tại buổi Lễ, đồng chí Bùi Đức Độ công bố và trao Quyết định kết nạp đồng chí Trần Tuấn Anh vào Đảng Cộng sản Việt Nam; dặn dò đồng chí Tuấn Anh về nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

     Trước cờ Tổ quốc, Đảng kỳ và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Tuấn Anh tuyên thệ tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội, liên hệ chặt chẽ với nhân dân…

Mai Tấn Thuận